สะเก็ดเงิน ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ใช่โรคติดต่อ ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้

สะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่มีการถ่ายทอดผ่านจากรุ่นสู่รุ่น และมีแนวโน้มที่จะลุกลามในช่วงที่มีความเครียด การติดเชื้อ การบาดเจ็บที่ผิวหนัง หรือเมื่อใช้ยาบางชนิด อาการโดยทั่วไปของโรคสะเก็ดเงินคือจะมีผื่นเป็นแผ่นสีแดงบนผิวหนังที่ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีเงิน ซึ่งพบได้ในบริเวณต่างๆ เช่น หัวเข่า ข้อศอก หน้าท้อง หลังช่วงล่าง และหนังศีรษะ แผ่นสะเก็ดเงินเหล่านี้ทำให้มีอาการคัน รู้สึกแสบร้อนหรือเจ็บได้

สะเก็ดเงิน ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไปทำให้มีการเพิ่มการหมุนเวียนของเซลล์ที่ผิวหนัง โรคสะเก็ดเงินสามารถรักษาได้ด้วยครีม การบำบัดด้วยแสง ยารับประทานบางชนิด เช่น เมโธเทรกเซท สปาบำบัดหรือ “ยากลุ่มชีวภาพ” แบบฉีดโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) และโรคผิวหนังอักเสบ (eczema) มีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจน

โรคสะเก็ดเงินเป็น โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง “เรื้อรัง” เพราะสามารถคงอยู่ได้เป็นเวลานานและ “อักเสบ” เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทำงานที่มากเกินไปของระบบภูมิคุ้มกัน โรคสะเก็ดเงินมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้ที่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมต่อภาวะนี้ (หมายถึงมีการถ่ายทอดผ่านจากรุ่นสู่รุ่น) โดยมักเริ่มในวัยผู้ใหญ่และมีแนวโน้มที่จะลุกลามในช่วงเวลาเครียด โรคสะเก็ดเงินแบ่งออกเป็นหลายชนิดย่อย (ชนิดผื่นหนา ชนิดผื่นขนาดเล็ก สะเก็ดเงินบริเวณซอกพับ ชนิดตุ่มหนอง และชนิดผื่นแดงลอกทั่วตัว)

สะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบบ่อย อาการมีผื่นแดง สะเก็ดสีเงินหนา บริเวณผิวหนัง หนังศีรษะ เล็บ มีอาการคันร่วมด้วย บางรายมีไข้สูง ตุ่มหนองกระจายทั่วตัว มีข้ออักเสบและ ข้อผิดรูปร่วมด้วย ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

แต่เชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรมและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ใช่โรคติดต่อ ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สังคมคนรอบข้างรังเกียจ ไม่อยากเข้าใกล้ ผู้ป่วยเด็กต้องขาดเรียนเวลาทีผื่นเห่อ เพื่อนไม่กล้าเล่นด้วย ผู้ป่วยผู้ใหญ่มีความอับอาย ไม่กล้าเข้าสังคม แยกตัวจากสังคม เพราะเกรงว่าจะเป็นที่รังเกียจ ไม่มีใครรับเข้าทำงานเนื่องจากมีความเชื่อที่ผิดคิดว่าเป็นโรคติดต่อ